Toplotne pumpe

Ekonomično i Ekološko – Grejanje i Hlađenje Geotermalnom Energijom!

Sa Uštedom od 5 do 12 puta u odnosu na ostale sisteme.

ENECO-EKOLOŠKI SISTEMI d.o.o.je specijalizirano preduzeće,za izradu najsavremenijih sistema grijanja i hlađenja,koji primarno koriste obnovljive izvore energije.Ovi izvori se iskorištavaju najvećim dijelom putem toplotnih pumpi,koje uz vrlo malu potrošnje energije,služe za grijanje odnosno hlađenje objekata svih veličina i namjena,kao i za pripremu sanitarne tople vode.

Uz ove pumpe ili samostalno koristimo i solarne kolektore najnovijih tehnologija,tzv.visokokoučinkovite kolektore SHVT (Super Heat Vacuum Tube),koji preuzimaju energiju ambijenta i pri ekstremno lošim vremenskim uslovima.

Naš osnovni zadatak i cilj je da u skladu sa namjenom i kategorijom objekta (kuće, hoteli, hale itd.) ponudimo investitorima savremene biološko-ekološke sisteme sa višestrukom uštedom energije (5-12 puta u odnosu na klasične sisteme,)koji obezbjeđuju vrhunske mikroklimatske uslove i komfor.

Korišćenjem najsavremenijih znanja i tehnologija dolazimo do maksimalnih rezultata,na polju ušteda energije i ušteda u ugrađenim materijalima u samoj izgradnji objekata i tehnoloških procesa.

ENECO instalira najkvalitetniju opremu i materijale ali to ne znači i visoku cijenu.

Naprotiv korišćenjem vrhunskih znanja uz upotrebu kvalitetne opreme i materijala postižemo nisku cijenu za investiranja.

 

ENECO radi po principu "ključ u ruke": 

konsultovanje =› idejno rešenje=› projektovanje =› nabavka i instaliranje =› puštanje u rad =› garancija =› servis.

ENECO  načelo poslovanja je da se briga o kupcu ne završava prodajom uređaja, već tada  tek počinje. U skladu sa time, ENECO je i ovde otišao korak dalje u pružanju kvalitetne postprodajne usluge korisnicima, nudeći svojim korisnicima Ugovor o održavanju toplotnih pumpi "ENECO program plus".

"ENECO program plus" obuhvata: izabrani sistem,idejni projekat sistema, konsultativni nadzor, besplatno puštanje sistema u rad od strane ovlašćenog servisera i sam ugovor o održavanju na pet godina.

Ugrađujemo najkvalitetnije komponente te brinemo o primjeni svih propisa iz područja ekoloških normi  kao i grijanja i klimatizacije.

Naš moto i cilj je zaštita okoliša, ušteda energije i zdrav ugođaj uz idealne mikrobiološke uvjete u stambenim i poslovnim objektima.

Našu kvalitetu potvrđuje lista naših referentnih objekata te zadovoljstvo naših korisnika usluga.

U zemljama Evropske unije broj ugrađenih toplinskih pumpi je u neprekidnom rastu, iz slijedećih razloga:

- višestruka ušteda energije
- zaštita okoliša
- nezavisnost u odnosu na druge energente (plin,mazut,nafta itd)
- siguran i stabilan rad, isključena mogućnost eksplozije, požara.

 

Čista energija uz čistu uštedu za toplinu Vašeg doma - saznajte više

U proteklih nekoliko godina je ugrađeno više stotina tisuća toplinskih pumpi u razvijenim evropskim zemljama (Njemačkoj, Švedskoj, Švicarskoj). U Švedskoj postoji čak tendencija deinstaliranja postojećih sistema za grijanje i zamjena istih toplinskim pumpama.

Cijena energenata raste iz godine u godinu. Cijena plina, lož ulja i drugih energenata raste nekontrolirano prateći trendove na svjetskom tržištu, dok cijena električne energije prati u određenoj mjeri platežnu moć stanovništva.

Za proizvodnju električne energije se sve više teži korištenju obnovljivih izvora energije kao što je hidro energija i energija vjetra. U suprotnom se svjetske rezerve plina smanjuju a cijena im implicitno raste. Iz navedenih razloga se ugradnja sistema toplinskih crpki sve više, sve brže i u sve većoj mjeri isplati.