O nama

EKOEN d.o.o. je novo ime preduzeća ENECO-ekološki sistemi d.o.o. Zbog profilisanja preduzeća kao specijalizovanog preduzeće, za izradu najsavremenijih sistema grijanja i hlađenja,koji primarno koriste obnovljive izvore energije, odlučili smo preduzeću dati novi pečat odnosno ime EKOEN, koje je nastalo povezivanjem slogova EKO-ekologija i EN-energija.
EKOEN d.o.o. je specijalizirano preduzeće,za izradu najsavremenijih sistema grijanja i hlađenja,koji primarno koriste obnovljive izvore energije.Ovi izvori se iskorištavaju najvećim dijelom putem toplotnih pumpi,koje uz vrlo malu potrošnje energije,služe za grijanje odnosno hlađenje objekata svih veličina i namjena,kao i za pripremu sanitarne tople vode.

Naš osnovni zadatak i cilj je da u skladu sa namjenom i kategorijom objekta (kuće, hoteli, hale itd.) ponudimo investitorima savremene biološko-ekološke sisteme sa višestrukom uštedom energije (5-12 puta u odnosu na klasične sisteme,)koji obezbjeđuju vrhunske mikroklimatske uslove i komfor.

Djelatnost preduzeća obuhvata:projektovanje,uvoz,distribuciju i ugradnju,održavanje i servisiranje toplotnih pumpi,površinskih panelnih sistema za grijanje i hlađenje,fan coila,izmjenjivača,kalorimetara,rekuperatora,potopnih pumpi,cirkulacionih pumpi sa visokokvalitetnom pratećom opremom.

Naši inostrani partneri i inovativni stručni saradnici se mogu pohvaliti sa dugogodišnjim iskustvom stečanim radom u oblasti eksploatacije obnovljivih izvora energije i energetskih ušteda kako zapadnom,tako i na balkanskom regionu.

EKOEN sarađuje sa vrhunskim međunarodnim stručnjacima i ustanovama,sa neprocjenjivim iskustvom,iz oblasti energetike,termodinamike,ekologije,tehničkih sistema.

Oni nas prate na svakom koraku od početka projektovanja pa do puštanja u rad cijelokupnog sistema.

Korišćenjem najsavremenijih znanja i tehnologija dolazimo do maksimalnih rezultata,na polju ušteda energije i ušteda u ugrađenim materijalima u samoj izgradnji objekata i tehnoloških procesa.

EKOEN instalira najkvalitetniju opremu i materijale ali to ne znači i visoku cijenu.

Naprotiv korišćenjem vrhunskih znanja uz upotrebu kvalitetne opreme I materijala postižemo nisku cijenu za investiranja.   

EKOEN radi po principu "ključ u ruke": 

konsultovanje =› idejno rešenje=› projektovanje =› nabavka i instaliranje =› puštanje u rad =› garancija =› servis.

EKOEN načelo poslovanja je da se briga o kupcu ne završava prodajom uređaja, već tada tek počinje. U skladu sa time, EKOEN je i ovde otišao korak dalje u pružanju kvalitetne postprodajne usluge korisnicima, nudeći svojim korisnicima Ugovor o održavanju toplotnih pumpi "EKOEN program plus".

"EKOEN program plus" obuhvata: izabrani sistem, idejni projekat sistema, konsultativni nadzor, besplatno puštanje sistema u rad od strane ovlašćenog servisera i sam ugovor o održavanju na pet godina.Uz garanciju koju dajemo obezbeđen je i servis,u roku od max.24h.

Ugrađujemo najkvalitetnije komponente te brinemo o primjeni svih propisa iz područja ekoloških normi  kao i grijanja i klimatizacije.

Naš moto i cilj je zaštita okoliša, ušteda energije i zdrav ugođaj uz idealne mikrobiološke uvjete u stambenim i poslovnim objektima.

Našu kvalitetu potvrđuje lista naših referentnih objekata te zadovoljstvo naših korisnika usluga.